Orion® 920CT

With ever-increasing global threats and increasingly stringent requirements, the 920CT provides you with state-of-the-art technology, designed to meet the most stringent current and future regulations all in one control point machine with a modern look.

X-Ray Reimagined

EDSCB C2 Godkjent

EDSCB C3 Godkjent

CT-teknologi tillater passasjerer å beholde elektronikk og væsker i deres bagasje under sikkerhetskontroll

Kompatibel med ledende TRS systemer

Avansert CT-bildebehandling, automatisert trusseldeteksjon, reduserer antall falske alarmer

Reduserer ventetiden i sikkerhetskontrollen

Fremtidsrettet

Best i klassen, lav feilrate

Økt pålitelighet

Orion® 920CT

Med stadig økende globale trusler og stadig strengere krav, gir 920CT deg toppmoderne teknologi, utviklet for å møte de strengeste gjeldende og fremtidige forskrifter alt i et kontrollpunkt maskin med et moderne utseende

920CT benytter toppmoderne Dual Energy-teknologi og sofistikerte algoritmer for å gi det aller høyeste nivået av automatisk gjenkjenning av eksplosiver og deteksjon av tett skjermede områder, noe som oppfyller strenge globale standarder.

Programvare- og deteksjonsalgoritmene er utviklet for å enkelt oppgraderes i fremtiden for å møte nye standarder og krav når de utvikles.

Kontakt

Salg

Sales

Norway

post@selmatec.no

Om Oss

Selmatec spesialiserer seg på områder for deteksjon og sikkerhetsklarering mellom soner og grenseoverganger. Våre tjenester og produkter er i daglig bruk for å begrense mulighetene for terrorhandlinger, smugling av våpen, eksplosiver og narkotika etc.

Finn ut mer
Circuits