Eagle M60

The powerful 6 MV Eagle M60 is ready to inspect dense cargo where and when you need it. The machine is self-contained with all the equipment required to carry out inspections, such as at the port, border crossings and roadside checkpoints.

Mobil, 6 MV Røntgen system for allsidig inspeksjon av tett cargo.

Inspeksjon på alle lokasjoner med en mobil skanner

Inspisere tett cargo med kraftfull 6 MV røntgenbilder

Forsterkning gjennom materiel separasjon

Tilgjengelig på Mercedes® Antos (EURO 6) chassis

Den kraftfulle 6 MV Eagle M60 er klar for å inspisere tett cargo hvor og når du har behov for det. Maskinen er selvforsynt med alt utstyr som er påkrevd for å gjennomføre inspeksjoner, som i havnen, grenseoverganger og veikontrollpunkter.

Eagle M60`s 6 MV røntgen system klarer enkelt å gjennomlyse alle typer materialer også tett pakket cargo, noe som ellers måtte blitt sjekket manuelt.

Material seperasjons mulighet – dette hjelper inspektøren å skille organisk materiale slik som eksplosiver og narkotika. Disse materialene vil komme opp som et separat bilde skilt fra ikke organisk materiale i røntgen maskinen, slik som stål.

Skanning av store objekter – kapabel til å skanne objekter opp til 5 meters høyde både ved å kjøre forbi og som portal operasjon.

Rapiscan Eagle M60 gir førsteklasses bilder i toppen av sitt felt. Fra robuste standard bilder til avanserte muligheter inkludert integrert strålings deteksjon og sjåførfri skanning gjør denne maskinen til den mest brukervennlige og fleksible mobile system som er tilgjengelig på markedet.

Kontakt

Salg

Sales

Norway

post@selmatec.no

Om Oss

Selmatec spesialiserer seg på områder for deteksjon og sikkerhetsklarering mellom soner og grenseoverganger. Våre tjenester og produkter er i daglig bruk for å begrense mulighetene for terrorhandlinger, smugling av våpen, eksplosiver og narkotika etc.

Finn ut mer
Circuits