Itemiser 4DN

Itemiser 4DN er designet for å ta prøver fra pakker, post, hud, klær, blant annet. Itemiser 4DN er et desktop system med innebygd portabilitet. Fleksibiliteten i designet gjør Itemiser 4DN perfekt for rusmiddelapplikasjoner på tvers av ulike markeder.

Stasjonær deteksjonssystem for narkotika

Denne enhånds portable enheten med innebygd batteri gjør det enkelt å sette opp kontrollpunkter på forskjellige steder i løpet av minutter uten at systemet trenger nedetid for å varme opp. Designet og funksjonene til Itemiser 4DN er ideelle for toll grenser, fengsler, kritisk infrastruktur, kommersielle og kommunale kontorer, skoler og for rettsvesenet.

Ved å gjenkjenne de stadig økende utfordringene med narkotika-deteksjon, har Rapiscan innarbeidet en mulighet for bruker utvidbart bibliotek slik at det kan lages deteksjons signaturer i feltet for nye trusler som viser seg for brukeren underveis.

Dette vil holde brukeren av utstyret et skritt foran i kampen mot nye stoffer. For å holde seg foran resten av markedet, har Itemiser 4DN sitt deteksjonsbibliotek blitt ytterligere forbedret for å inkludere flere derivater av SPICE / K2 og syntetiske opioider som Fentanyl og Carfentanyl.

Kontakt

Salg

Sales

Norway

post@selmatec.no

Om Oss

Selmatec spesialiserer seg på områder for deteksjon og sikkerhetsklarering mellom soner og grenseoverganger. Våre tjenester og produkter er i daglig bruk for å begrense mulighetene for terrorhandlinger, smugling av våpen, eksplosiver og narkotika etc.

Finn ut mer
Circuits