Rapiscan RTT™ 110

The next generation technology for hold baggage screening. ECAC Standard 3 Approved24_Rapiscan-RTT-110-entrance


For mer info: Trykk på bilde.
 

 

Sikkerhet og sluseutstyr


Gå til sikkerhet og sluseutstyr 

 Kø systemer

 

Gå til kø systemer 

Passasjerbroer

Image of P020100201656174769025

    Vi har spesialisert oss innen områder for deteksjon og sikkerhetsklarering mellom soner og grenseoverganger. Våre tjenester og produkter er i daglig bruk for å begrense mulighetene for terrorhandlinger og smugling av våpen, sprengstoff og narkotika m.m.

Vi har i dag levert våre produkter på mer enn 30 lufthavner i Norge, og har i dag rammeavtale med Avinor as, Oslo lufthavn og Tollvesenet for levering av gjennomlysningmaskiner.

Våre systemer detekterer organiske og uorganiske objekter ved hjelp av røntgen, metalldeteksjon og partikkeldeteksjon(Bombesniffer). Produktene er i bruk ved lufthavner, tollgrensesteder, politi, fengsler, ambassader og andre bygninger med høye sikkerhetskrav .

I tillegg til dette leverer vi kø systemer, varslingslys for alle typer kjøretøy.

Selmatec Securities AS, har kontorer i Oslo og Bergen. Vi utfører konsulent og servicetjenester i alle deler av Norge. Vi gir full opplæring på alle våre produkter.Utstyr kan leies/leases ved kortere / spesielle arrangementer, og vi tilpasser spesialløsninger.Bilde av bpmt_membership_certificate

Bilde av trygg-handel-medlem_final_web_150px
Google+