Metor 6E

Selmatec AS tilbyr metormetalldetektorer for innendørs og utendørs bruk, for høy følsomhet og høye krav til diskriminering.

Eksepsjonell operativ ytelse og allsidige muligheter for de som har høye krav til en metall detektor portal i en sikkerhetskontroll.

Overholdelse av globale luftfartsnormer

Klarer å takle store folkemengder

Automatiserte og avanserte funksjoner for forbedret sikkerhet

Automatisk frekvens og følsomhet

Overordnet immunitet og skjerming av støy

Enkel å installere og betjene

Lav livssykluskostnad

Høy gjennomstrømning <50 Pax per minutt

Metor 6E er en toppmoderne metalldetektor

portal som er utviklet for de mest krevende høyprofilerte sikkerhets applikasjonene. Enheten er utviklet ved hjelp av den nyeste teknologien for å møte de strengeste kravene fastsatt av de internasjonale luftfartsmyndighetene.

Metor 6E-applikasjoner er godkjent for bruk i sikkerhetskontroller på flyplasser, men kan brukes på andre transportterminaler, samt til offentlige og private bygninger, for eksempel departementer, ambassader og rettslokaler.

Metor 6E bruker en unik multi sone og kanal teknologi kombinert med kraftig bearbeidingskapasitet. Dette muliggjør rask innsamling av informasjon fra flere metallelementer som går gjennom samtidig og nøyaktig deteksjon basert på egenskapene til trussel elementene.

Lokalisering av trussel objekter i to dimensjoner

Metor 6E har en integrert 2-dimensjonal plasseringsvisning på utgangssiden av portalen. Displayet viser plasseringen av den eller de oppdagede metallobjektene ved å vise enten venstre, høyre eller senterposisjon på høyden der objektene(e) passerte gjennom metalldetektoren.

Plasseringsdisplayet har 20 vertikale og 3 horisontale segmenter, noe som resulterer i en total oppløsning på 60 punkter av segmenter innenfor enhetens åpning.

Visningsdisplayet har to valgbare moduser: 2-dimensjonal eller vertikal. I vertikal modus er den vertikale plasseringen av det detekterte elementet innenfor enhetens åpning angitt. Timing av visningsskjermen er justerbar og skjermen kan aktiveres eller deaktiveres via brukergrensesnittet.

Uavhengige soner sørger for:

  • Overordnet diskriminering
  • Pålitelig gjenkjenning av trussel objekter
  • Høy trafikk gjennomstrømning
  • Pålitelig plassering av trusler

Utmerket interferensimmunitet

De nøye valgte driftsfrekvensene og spiraldesignet sammen med effektiv digital filtrering gir utmerket immunitet mot elektromagnetisk forstyrrelser. Metor 6E oppfyller kravene til gjeldende standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. To eller flere Metor 6E metalldetektorer kan betjenes i umiddelbar nærhet.

Kontakt

Salg

Sales

Norway

post@selmatec.no

Om Oss

Selmatec spesialiserer seg på områder for deteksjon og sikkerhetsklarering mellom soner og grenseoverganger. Våre tjenester og produkter er i daglig bruk for å begrense mulighetene for terrorhandlinger, smugling av våpen, eksplosiver og narkotika etc.

Finn ut mer
Circuits