Selmatec AS operation during Covid 19.

Selmatec har i tråd med lokale myndigheter tatt en intern gjennomgang av hvordan vi skal opptre i løpet av tiden med koronaviruset. 

For å forhindre spredningen av koronaviruset og risikoen for våre ansatte, har Selmatec tatt den vanskelige avgjørelsen om å avlyse alle mindre essensielle oppdrag. Hvis det allerede er satt opp en avtale, vil en ev våre ansatte umiddelbart finne alternative ordninger.

Hvis et viktig oppdrag er nødvendig vil det bli behandlet i samsvar med vår standardprotokoll, men vi vil også ha en sikkerhetsgjennomgang før en av ingeniørene besøker stedet for oppdraget.

Alle våre kunder er kontaktet direkte angående best fremgangsmåte for bruk av utstyret vårt i disse dager.

< Back til Nyheter

Om Oss

Selmatec spesialiserer seg på områder for deteksjon og sikkerhetsklarering mellom soner og grenseoverganger. Våre tjenester og produkter er i daglig bruk for å begrense mulighetene for terrorhandlinger, smugling av våpen, eksplosiver og narkotika etc.

Finn ut mer
Circuits