To help reduce the spread of the virus and risk to our staff, Selmatec has made the hard decision to cancel all non-essental jobs. If there is a planned job already setup, one of the team will be in contract shortly to find alternatve arrangements.
If an essental job is needed it will be dealt with inline with our standard protocol, but will have a safety review prior to any engineer attending site.

All our customers have been directly contacted regarding best practices of using our equipment at this time.

 


Norwegian

Selmatec har i tråd med lokale myndigheter tatt en intern gjennomgang av hvordan vi skal opptre i løpet av tiden med koronaviruset. 

For å forhindre spredningen av koronaviruset og risikoen for våre ansatte, har Selmatec tatt den vanskelige avgjørelsen om å avlyse alle mindre essensielle oppdrag. Hvis det allerede er satt opp en avtale, vil en ev våre ansatte umiddelbart finne alternative ordninger. 

Hvis et viktig oppdrag er nødvendig vil det bli behandlet i samsvar med vår standardprotokoll, men vi vil også ha en sikkerhetsgjennomgang før en av ingeniørene besøker stedet for oppdraget. 

Alle våre kunder er kontaktet direkte angående best fremgangsmåte for bruk av utstyret vårt i disse dager.